Kalendarz Skierniewicki 2016

Ukazuje się po raz 22. i będzie nam towarzyszył przez 2016 rok

 Tematyka obecnego wydania kalendarza związana jest ze Skierniewickim Świętem Kwiatów, Owoców i Warzyw oraz od 20 lat organizowanym konkursem KWIAT SKIERNIEWIC.

W kalendarzu przedstawione zostały wszystkie laureatki tego konkursu od 1996 roku

Do jego wydania w nakładzie 2000 szt przyczyniło się dziesięć firm przedstawionych w dolnej części kalendarza.

Kalendarz Skierniewicki rozprowadzany jest bezpłatnie i można go otrzymać u sponsorów, a także u wydawcy Agencji ESTET przy ul. Piłsudskiego 1.

 

Wszystkie wydane Kalendarze Skierniewickie

 

Copyright © 2013 ESTET