Kalendarz Skierniewicki 2015

21.wydanie kalendarza w najbliższych dniach trafi do biur i mieszkań w Skierniewicach

Tematyka obecnego wydania kalendarza związana jest ze Skierniewicką Szkołą Muzyczną i jej 30-leciem.

 W kalendarzu przedstawione zostały także laureatki konkursu miss Święta Kwiatów - Kwiat Skierniewic 2014: Roksana Hetka, Anna Kędzior, Justyna Goleń i Karolina Goleń

Do jego wydania w nakładzie 2000 szt przyczyniło się dziesięć firm przedstawionych w dolnej części kalendarza.

Kalendarz Skierniewicki rozprowadzany jest bezpłatnie i można go otrzymać u sponsorów, a także u wydawcy Agencji ESTET przy ul. Piłsudskiego 1.

Copyright © 2013 ESTET